#SÉLFLOVÉ


 What is Sélf Lové?

SélfLové Blanka & Damian

#SÉLFLOVÉ is love and respect for oneself. Being conscious about your mind and body and not being afraid to flaunt it. We would like you to think about yourself for once, focus on your hidden dreams and ambitions, about what makes you feel fantastic about yourself, because once you love yourself, the world becomes a better place.

 #SÉLFLOVÉ isn't egoistic. It is about doing what is good for you and what  helps you become a better version of yourself and that often includes other people too. Our leading #SÉLFLOVÉ picture is showing Blanka & Damian, a couple from Warsaw who support and lift each other. Above all, they complete each other.

Soirée is a make up brand, at first thought it may seem peculiar that we are promoting #SÉLFLOVÉ, since there is so much criticism surrounding (especially) women, who are being called out for creating an image of themselves which doesn't exist and is fake, but we don't say make up is necessary to make you beautiful, you certainly are without it as well.  Make up is art, make up is genderless and we are happy to be a part of this world. 

While more pictures will be published by Soirée Cosmetics in the duration of the campaign, we want you to share #SÉLFLOVÉ with the world and connect with us by using the hashtag #SÉLFLOVÉ under your pictures on social media. We will make sure to share them on a common platform on this page.

[Scroll down for Polish version]

 

Czym jest Sélf Lové? 

 

To miłość i szacunek do samego siebie. Bycie pewnym swojego umysłu i ciała oraz nie krycie się z nim. Chciałybyśmy, żebyście zastanowili i skupili się na Was samych. Na waszych skrytych marzeniach i ambicjach. Na tym co sprawia, że czujecie się wyjątkowi, bo gdy kochamy samych siebie, świat staje się piękniejszy.  

#SÉLFLOVÉ nie jest egoistyczne. To wykonywanie czynności dobrych dla Ciebie, pomagających stać się lepszą wersją samego siebie, niejednokrotnie uszczęśliwiając tym też innych ludzi. Nasze główne zdjęcie #SÉLFLOVÉ pokazuje Blankę i Damiana. Parę z Warszawy, która wspiera i podnosi się wzajemnie na duchu, kompletnie się dopełniając. 

Soirée to marka kosmetyczna, więc na początku może się to wydać nieco dziwne, że promujemy #SÉLFLOVÉ, podczas gdy istnieje tak wiele krytycyzmu odnoście (głównie) kobiet, które nazywane są sztucznymi, próbując za pomocą makijażu stworzyć kogoś innego. Nawet będąc producentami kosmetyków nie uważamy, że makijaż jest niezbędny w byciu pięknym, ludzkie ciało bez niego jest równie atrakcyjne. Makijaż jest sztuką, którą może praktykować każdy niezależnie od płci czy wieku i  cieszymy się że możemy być częścią tego świata. 

Podczas trwania kampanii, my jako Soirée Cosmetics będziemy udostępniały coraz więcej zdjęć promocyjnych, ale pragniemy żebyście również dzielili się #SÉLFLOVÉ używając tego hashtagu pod Waszymi zdjęciami na mediach społecznościowych. Będziemy chętnie udostępniały Wasze zdjęcia pod tą zakładką, tworząc wspólną platformę, łączącą każdego kto pragnie szerzyć z nami to motto.