Polityka prywatności


W zgromadzonych poniżej zasadach, Soirée Cosmetics przedstawia w jaki sposób chroni danych osobowych klientów, tak by użytkownicy korzystający z platformy czuli się bezpiecznie. Przedstawione są cele i zasady gromadzenia oraz korzystania z danych osobowych pozyskiwanych na stronie internetowej www.soiree-cosmetics.com

 

  1. Informacje ogólne 

 

Za pośrednictwem strony internetowej, Soirée Cosmetics może gromadzić dane osobowe, które są jej przekazywane w szczególności w związku z tworzeniem konta użytkownika strony, realizacją zamówień czy płatnością za zakupy. 

 

Podawanie danych osobistych jest całkowicie dobrowolne, ale w przypadku składania zamówień w sklepie internetowym Soirée, jest niezbędnym punktem do realizacji zamówienia. 


  1. Podmiot odpowiedzialny 

 

Soirée Cosmetics jest projektem należącym oraz prowadzonym przez: 

 

P. P. H. Agora- Tadeusz Moryń 

ul. Mściwoja II 5 A 

83-300 Kartuzy 

 

Wymieniony powyżej podmiot jest odpowiedzialnym za gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie danych osobowych. 

 

Każdy użytkownik może nieodpłatnie uzyskać informacje na temat swoich danych, które są zapisane w systemie Soirée, a także skorzystać z prawa do korekty lub usunięcia danych. W tym celu należy skontaktować się za pomocą poczty elektronicznej: info@soiree-cosmetics.com


  1. Zarządzanie zgromadzonymi danymi osobistymi 

 

Od chwili dokonania rejestracji na stronie i wypełnienia formularza, tworzącego konto, Państwa dane imienne są przez nas gromadzone. Soirée może w ten sposób kolekcjonować informacje dotyczące Państwa nazwiska, imion czy adresów elektronicznych. Ponadto, możemy zwrócić się do Państwa w celu przekazania nam informacji dodatkowych o preferencjach dotyczących naszych usług.

 

W przypadku podawania danych przy robieniu zakupów, głównym celem ich gromadzenia jest realizacja zamówienia. Bez wypełnienia obowiązkowych pól, takich jak: imię, nazwisko czy adres do wysyłki, zamówienie będzie niemożliwe do finalizacji. Jeżeli przy składaniu zamówienia, wybrali Państwo elektroniczną metodę płatności, dzięki której zapłata może być realizowana na odległość, przetwarzanie danych osobowych obejmuje również weryfikację transakcji płatniczej. 

 

Ponadto, pod warunkiem uzyskania Państwa zgody, Soirée Cosmetics może wykorzystywać również dane osobowe do celów informowania Państwa (za pomocą poczty elekteornicznej) o produktach, promocjach lub innych usługach świadczonych przez Soirée. Tym samym, zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia i publikowania informacji dotyczących statystycznej charakterystyki użytkowników strony, jednakże bez ujawniania danych imiennych. 

 

Soirée Cosmetics gromadzi również dane statystyczne w celu zapoznawania się ze sposobem korzystania ze strony przez jej użytkowników (częstotliwość korzystania z poszczególnych zakładek, statystyki dotyczące sprzedaży, informacje na temat kraju  zamieszkania, płci czy wieku osób odwiedzających itp.). Informacje dotyczące charakterystyki użytkowników strony internetowej, są przechowywane i wykorzystywane przez Soirée jedynie dla celów wewnętrznych, głównie dla sporządzania analiz rynku.

 


  1. Bezpieczeństwo i poufność danych 

 

Soirée podejmuje bardzo duże starania, by zachować bezpieczeństwo i ochronę Państwa danych osobowych. Wdrażamy wszelkiego rodzaju środki ostrożności, by dane nie były zniekształcane, uszkadzane lub przekazywane osobom trzecim. Niemniej jednak, Soirée zastrzega, że nie jest w stanie eliminować wszystkich ryzyk związanych z  funkcjonowaniem Internetu, zwracając uwagę na istnienie ewentualnego ryzyka związanego z użytkowaniem strony.

 

Wersja z dnia 30/08/2017


PLN